Kerkbalans 2018

Nog even een stukje geschiedenis. U heeft onze parochie vorig jaar weer heel goed gesteund met giften. De opbrengst was dat jaar € 91.000,00. Mede door uw bijdrage kunnen w eons kerkgebouw en d epastorie in goede staat houden. En niet t evergeten de ondersteun ing van het pastorale, sociale en maatschappelijk werk dat bemoediging bracht bij mensen in nood.
HEEL, HEEL, HARTELIJK DANK!

​​Dit weekend start de geldwervingsactie Kerkbalans 2018 in onze parochie en in heel het land met als thema "GEEF VOOR JE KERK".

Wat betekent de Kerk voor u? Dat is best een spannende vraag. Ook als u geen regelmatige bezoeker bent, kan de Kerk toch een plek van betekenis voor u zijn.
​De kerk is een plaats om te vieren, zoals diverse keren per week, speciaal met Kerstmis, Pasen of bij een doopsel of huwelijkssluiting. Er worden ook culturele activiteiten georganiseerd. Voor veel mensen is de Kerk ook een plek om rust te vinden en te gedenken. Bij een overlijden of bij een andere ingrijpende gebeurtenis in uw leven of in uw omgeving. Verder is de Kerk actief betrokken bij sociale projecten zoals onder meer SISL (Stichting Interkerkerlijk Steunfonds Langedijk), PCI (Parochieële Caritas), ziekenbezoekgroep en Hart voor Ouderen.

​Wij zijn bevoorrecht met onze prachtige kerk en met een gemeenschapsgebouw Kloosterhof. Daarom kunnen we nog steeds grote en fijne vieringen houden in de kerk en ook ruimte bieden in de kapel voor intieme vieringen. Als voorbeeld noem ik dat in Kloosterhof elke donderdag onze ouderen elkaar ontmoeten tijdens de viering en na afloop is het gezellig met een kopje koffie of thee.

​We hopen dat u zich, via uw lidmaatschap van de parochie, verbonden voelt. Door de veranderde samenleving komen veel parochianen, hun kinderen en kleinkinderen niet meer regelmatig in contact met onze kerk. Dat is jammer, want we willen en moeten zorgen dat het bestaan van onze parochie en ons mooie kerkgebouw ggewaarborgd blijft.

​Vindt u de kerk ook een plek van betekenis, voor uzelf, voor anderen? Want dat willen we graag zijn en blijven! Omdat de parochie nauwelijks subsidie krijgt, is zij afhankelijk van onder andere de bijdragen van haar leden. Daarom vragen wij om ons weer te steunen met een vast bedrag per maand of jaar, of met een eenmalige gift. Kleine bedragen zijn ook van harte welkom en helpen zeker mee.

Wij hopen dat u onze parochie in 2018 weer ruimhartig wilt steunen met uw financiële bijdrage! 

Ga terug