Steun nodig?

Op verschillende momenten kunt u steun nodig hebben. Als geloofsgemeenschap willen wij u die steun bieden.

geestelijke of pastorale steun - een gesprek over het geloof en het leven
RK-pastores tel. 0226 - 312423

ouderenpastoraat - gesprek en ontmoeting voor mensen ouder dan 65 jaar
mevrouw Joke Kramer tel. 312423
joke.kramer@sintjandedoper.nl

ziekenbezoek - gesprek en ontmoeting voor zieken thuis of in het zieken-/verpleeghuis
Werkgroep ziekenbezoek

rouwondersteuning - gesprek en ontmoeting als rouw- en verliesgevoelens pijn doen
Werkgroep rouwondersteuning

financiële steun/hulp - hulp bij (financiële) nood wordt gegeven via het interkerkelijk steunfonds
interkerkelijk steunfonds: voor meer informatie over de doelstellingen van het interkerkelijk steunfonds of omdat u zelf financiële hulp (direct) nodig heeft, informeer u hier: www.steunfondslangedijk.nl of bel 06-12321307