Communieproject 2017

Samen op weg is een Bijbels thema. Noach wordt gevraagd samen op weg te gaan, in de ark met zijn gezin en met alle dieren. Abraham wordt door God gevraagd op weg te gaan naar het Land van Kana. Mozes roept het joodse volk op om samen weg te gaan uit Egypte, het land van slavernij, en te gaan naar het land van melk en honing. Wel na een reis van 40 jaren door de woestijn. Dat was een goede voorbereiding voor hen. Ook Jezus reist. Hij is samen met zijn leerlingen op weg, door het land rond het Meer van Galilea. En dan op naar Jeruzalem, waar Hij zal sterven en… uit de doden opstaan. Vlak vóór dat moment houdt Hij wat wij noemen het Laatste Avondmaal. Dan geeft Hij zijn eigen Lichaam aan zijn leerlingen als voedsel voor het leven. Zodat wij mensen in 2017 onze levensreis niet alleen maken, maar samen met Hem!

In ons Communieproject gaan we ook samen op weg: een reeks van bijeenkomsten, vieringen en activiteiten – op school en bij de parochie – waarbij de kinderen leren wie Jezus is en waarom Hij zijn eigen Lichaam gaf aan zijn leerlingen als voedsel voor het leven. En dat Jezus in een klein stukje dagelijks brood ons steeds weer uitnodigt om samen op weg te gaan.

Bij het Communieproject wordt in onze parochie Sint Jan de Doper samengewerkt tussen de Katholieke basisscholen en de parochie. Daarom zijn er catecheselessen op school met de hele klas en voor de communicanten en hun gezin de kerkbijeenkomsten bij de parochie.
Het Communieproject is een samenwerking van Kerk-gezin-school.
Voorbereidingsbijeenkomsten voor communicanten
Het Communieproject bestaat voor de kinderen uit bijeenkomsten op school en de zogeheten kerkbijeenkomsten. Deze bijeenkomsten bereiden de kinderen voor op het ontvangen van hun eerste Heilige Communie tijdens de Communievieringen in het voorjaar.
Schoollessen
Het project telt 5 lessen op school. Deze schoollessen zijn voor de gehele klas groep 4 en worden door de eigen leerkracht gegeven. De leerkracht bepaalt op basis van het schoolcurriculum wanneer deze catecheselessen worden gegeven.
Kerkbijeenkomsten