Sacrament van het Doopsel


Het Sacrament van het Doopsel zet de weg open naar het Eeuwig Leven. Het heilig Doopsel maakt het verder mogelijk de zes andere sacramenten van de Kerk te ontvangen. Daarbij wordt de gedoopte ook lid van de Rooms-Katholieke Kerk.

  

In het algemeen worden pasgeboren baby’s na enkele weken gedoopt, maar ook volwassenen kunnen vragen om gedoopt te worden. Kies als u ouder bent dan 12 jaar en u gedoopt wilt worden voor Volwassenencatechese.

De bediening van het heilig Doopsel kan zowel binnen een Eucharistieviering plaatsvinden, als ook in een aparte doopviering.

Wanneer doopvieringen in onze parochie?

Voorbereidingsbijeenkomsten doopcursus

Peetouders

Meer informatie en/of aanmelding

Volwassenencatechese