Sacrament van het Doopsel


Het Sacrament van het Doopsel zet de weg open naar het Eeuwig Leven. Het heilig Doopsel maakt het verder mogelijk de zes andere sacramenten van de Kerk te ontvangen. Daarbij wordt de gedoopte ook lid van de Rooms-Katholieke Kerk.

  

In het algemeen worden pasgeboren baby’s na enkele weken gedoopt, maar ook volwassenen kunnen vragen om gedoopt te worden.  Bijna altijd is er een speciale doopviering een enkele keer kan het tijdens een Eucharistieviering zijn, dit gaat altijd in overleg met de ouders of dopeling zelf.

De doopviering wordt in overleg met de ouders, dopeling en pastoor afgesproken.
Voorafgaande aan de doopviering is het doopgesprek waarin het doopsel wordt besproken.
Boekjes voor de doopviering worden bij de parochie gemaakt en desgewenst kunt u daar ook een doopkaars kopen of er één zelf regelen.

Voor meer infromatie of aanmelding kunt u contact opnemen met het secretariaat, tel. 312423of secretariaat@sintjandedoper.nl