Een viering van Woord en gebed

Als geen priester beschikbaar is voor een uitvaartmis of om andere redenen, is het mogelijk dat in plaats van een H. Mis van Requiem een viering van Woord en gebed wordt gehouden. Deze wordt in beginsel geleid door een parochiaan. Het karakter is vergelijkbaar met een uitvaartmis. Het verschil is dat er geen Dienst van de Eucharistie is. Deze viering wordt afgesloten met een absoute.

Op een later tijdstip wordt voor de zielenrust van de overledene een Heilige Mis opgedragen.
Dit gebeurt bij de eerstvolgende viering van ‘Monument van Troost’.