Een viering van Woord en gebed

Eeen afscheidsviering met woord en gebed. Hier kan in overleg met de familie voor worden gekozen. In een afscheidsviering kan pastoor of een parochiaan (vanuit de werkgroep Avondwakevoorgangers) voorgaan. De viering heeft veel overeenkomsten met een uitvaart eucharistie maar er is geen Eucharistie (geen communie).  Deze viering wordt afgesloten met een absoute.  (laatste afscheid vanuit de kerk met wijwater).