Het regelen van een uitvaart

Met een vertegenwoordiger van een uitvaartverzorgingsbedrijf organiseert u een uitvaart. De uitvaartleider neemt o.a. enkele administratieve zaken uit handen, zoals de aangifte van overlijden bij het Gemeentehuis. Ook schakelt hij/zij een schouwarts in, die de (natuurlijke) doodsoorzaak moet vaststellen.

Ter voorbereiding op een uitvaart in de kerk, neemt de uitvaartleider op uw verzoek contact op met de pastoor van de parochie. In overleg met de pastoor worden de afspraken gemaakt voor de dag en het tijdstip van de liturgische vieringen bij de kerkelijke uitvaart.
Vervolgens bespreekt u met de priester en/of de voorganger van de gebedsviering de invulling van de kerkelijke uitvaart. Dit gebeurt in overeenstemming met de traditie van de Rooms-Katholieke Kerk, waarbij uiteraard (maximaal) rekening wordt gehouden met de persoonlijke wensen van de overledene als van de familie en nabestaanden.

De Rooms-Katholieke uitvaartvereniging Sint Barbara van onze parochie heeft een eigen uitvaartleidster. Zij is bekend met de gebruiken en gewoonten rond een kerkelijke uitvaart in onze parochie. Ook als u geen lid bent van deze uitvaartvereniging kunt u gebruik maken van de aangeboden dienstverlening (incl. de uitvaartleidster).

Klik hier: uitvaartvereniging St. Barbara