Het regelen van een uitvaart

Met een uitvaartleider/leidster organiseert u een uitvaart. Dit kan de vaste uitvaartleidster zijn van de uitvaart vereniging Sint Barbara, zij is betrokken bij de parochie en weet hoe of het gaat. Maar ook kunt u contact opnemen met een uitvaartverzorgingsbedrijf. De uitvaartleider neemt o.a. enkele administratieve zaken uit handen, zoals de aangifte van overlijden bij het Gemeentehuis. Ook schakelt hij/zij een schouwarts in, die de (natuurlijke) doodsoorzaak moet vaststellen.

Ter voorbereiding op een uitvaart in de kerk, neemt de uitvaartleider op uw verzoek contact op met de pastoor van de parochie. In overleg met de pastoor worden de afspraken gemaakt voor de dag en het tijdstip van de liturgische vieringen bij de kerkelijke uitvaart.
Vervolgens bespreekt u met de priester en/of de voorganger van de gebedsviering de invulling van de kerkelijke uitvaart. Dit gebeurt in overeenstemming met de traditie van de Rooms-Katholieke Kerk, waarbij uiteraard (maximaal) rekening wordt gehouden met de persoonlijke wensen van de overledene als van de familie en nabestaanden.

Klik hier: uitvaartvereniging St. Barbara