Voorbereiding voor de viering

Met zorg en aandacht worden de vieringen rondom het afscheid van uw dierbare voorbereidt. Alles in overleg met de familie. Er wordt gezocht naar passende Bijbelteksten, liederen, gebeden gedachtes en muziek. I
Voorafgaand aan de viering zijn er altijd 1 of 2 conatcmomenten met de familie waarin de viering wordt besproken. 

Muziek en liederen zijn heel belangrijk bij het afscheid, mits ze passend zijn. Het Gregoriaans herenkoor zingt een traditionele uitvaartviering aangevuld met een enkel nederlands lied.
Tijdens een uitvaart Eucharistie is er mogelijkheid voor andere live-muziek/zang mits het passend is. Bespreek dit tijdens het overleg van de viering met de voorganger.
Tijdens een avondwake of afscheidsviering van woord en gebed is er ruimte voor een bredere muziek keuze. Live muziek is het meest toepasselijk maar CD muziek kan een aanvulling zijn.
Wanneer er gelegenheid tot conoleren is na afloop van de viering in de kerk ishet mooi als daar ook op de achtergond nog wat muziek klinkt. 

Bij het parochiesecretariaat kunt u informatie (o.a. adresgegevens) verkrijgen van solisten, organisten, koortjes en koren, die een uitvaartplechtigheid muzikaal kunnen opluisteren.