Voorbereiding voor de viering

Voor alle drie de typen liturgische afscheidsvieringen in onze kerk geldt dat deze met zorg en aandacht worden voorbereid. Een en ander uiteraard in samenspraak met de familie en de uitvaartleider. Veel aandacht wordt besteed aan de keuze van de Bijbelteksten, andere teksten, gedichten en de muziek. In de dagen voorafgaand aan de uitvaart brengen zowel de priester, die de uitvaartmis opdraagt, als ook de voorganger van de avondwake één of meerdere rouwbezoeken aan de nabestaanden, om in overleg met de familie de liturgie voor de uitvaart samen te stellen.

Muziek en liederen zijn essentieel in een liturgische viering. Toch is niet ieder muziekstuk of ieder lied passend voor een kerkelijke uitvaart. In beginsel geldt dat muziek of liederen – andere dan door de koren van de parochie gezongen – alleen zijn toegestaan als deze ‘live’ kunnen worden uitgevoerd en passend zijn binnen een liturgische eredienst in de kerk. Muziek van CD’s en dergelijke zijn daarom vaak niet geschikt. Liturgie is de eredienst van levende mensen ter aanbidding van de Levende God. Daar horen bijvoorbeeld echte bloemen bij en geen namaak. Hetzelfde geldt voor het gesproken of gezongen woord en voor muziek.
Enkel bij een condoleance na een avondwake kunnen, indien gewenst, enige muziekstukken van CD worden gedraaid. Ook dan geldt dat het passende muziek behoort te zijn. Bij een keuze van andere dan geestelijke muziekstukken gaat het altijd om de inhoud en veel minder om de artiest.

Bij het parochiesecretariaat kunt u informatie (o.a. adresgegevens) verkrijgen van solisten, organisten, koortjes en koren, die een uitvaartplechtigheid muzikaal kunnen opluisteren.