De gebrandschilderde ramen van de kerk

De kerk heeft niet veel gebrandschilderde ramen. Er zijn er drie in de apsis en verder nog enkele bijzondere ramen in de Mariakapel en in de Kapel van het Leven, tussen de kerk en het voorportaal (onder de toren), als ook enkele (gebrandschilderde) motieven in de ramen in de transepten.

De drie ramen in het midden van de apsis, recht boven het hoofdaltaar, zijn gebrandschilderde ramen (8 m hoog en 1 m breed). Ze dateren uit 1906 en zijn gemaakt door het atelier Schmolz und Schneiders uit Keulen (Duitsland).

Het middelste raam toont Christus bij het Laatste Avondmaal (onder) en zijn Kruisdood (boven). Het Laatste Avondmaal en de kruisdood – Witte Donderdag en Goede Vrijdag (en Pasen) – horen helemaal bij elkaar en bij de viering van de Eucharistie op het altaar. De Heilige Mis is de viering van de gedachtenis van het Laatste Avondmaal, van het offer van de zelfgave in het Lichaam van Christus, als ook het kruisoffer van het Lam op het kruishout voor onze zonden. Tijdens het Laatste Avondmaal heeft Christus het eucharistisch offer van zijn Lichaam en Bloed ingesteld, om daardoor het kruisoffer door de eeuwen heen te bestendigen tot aan zijn wederkomst en zo aan de Kerk een gedachtenisviering van zijn dood en verrijzenis toe te vertrouwen. Het is deze gedachtenis aan het offer van Christus dat door de Eucharistie tegenwoordig wordt gesteld, wordt geactualiseerd. Helemaal bovenin in het middelste raam zijn God de Vader en God de Heilige Geest (in de vorm van een duif) afgebeeld. Met God de Zoon, Christus, is zo de Drie-ene God afgebeeld.

De ramen links en rechts tonen de vier beschermheiligen van de dorpen Broek op Langedijk, Zuid-Scharwoude, Noord-Scharwoude en Oudkarspel van Langedijk. Zij verwijzen naar de patronen van de vroegere kapellen en parochies die sinds de Reformatie niet meer in katholieke handen zijn. Links zijn afgebeeld Sint Johannes de Doper (Noord-Scharwoude) en Sint Petrus (Zuid-Scharwoude); rechts zijn afgebeeld Sint Maarten (Oudkarspel) en Sint Pontianus (Broek op Langedijk). Zie verder: patroonheiligen

De glas-in-loodramen direct naast het hoogaltaar zijn niet in dezelfde stijl als de gebrandschilderde ramen erboven. Ze zijn moderner. Gemaakt in 1959 door de Amsterdamse kunstenaar Jan Mammen. Ze stellen de aartsengelen Michaël (links) en Rafaël (rechts) voor.

In de ramen van de zijbeuken, uit 1941, zijn emblemen verwerkt van de parochieverenigingen Mariacongregatie (voor de meisjes) en de Joseph Gezellen (voor de jongens). Deze verenigingen hadden geld ingezameld voor de kerk en als dank zijn hun emblemen in de ramen aangebracht. Het raam van de Mariacongregatie (rechts, zuidzijde) toont de letters M en C met een lelie; het raam van de Joseph Gezellen (links, noordzijde) twee gekruiste hamers. Opvallend is dat de afbeelding van de Mariacongregatie aan de mannenkant van de kerk is afgebeeld en die van de Joseph Gezellen aan de zogeheten vrouwenkant. In de andere ramen in de zijbeuken zijn de namen en symbolen van de vier evangelisten aangebracht: links ziet u de heilige Marcus (leeuw) en de heilige Matteüs (engel) en rechts de heilige Lucas (stier) en de heilige Johannes (adelaar).

Boven de binnendeur van het hoofdportaal is in 1973 een glas-in-loodraam aangebracht van glazenier F. Balendong (Haarlem) met een voorstelling van Johannes de Doper, die Jezus in de Jordaan doopt (midden). Rechts en links is het landschap van Langedijk afgebeeld met de kerk en de Voorburggracht als water (links) en de weilandjes met de slootjes (rechts). Oorspronkelijk was een kleurloos venster aangebracht maar na de Tweede Wereldoorlog hebben evacués uit Amersfoort als dank een raam met een afbeelding van Johannes de Doper laten plaatsen. Dit portaalraam werd in 1973 door storm vernield. Toen werd het huidige raam ontworpen.