De Kapel van het Leven

De Kapel van het Leven, bij de linkeringang van de kerk (noordzijde), is de oude doopkapel.
Vele Langedijkers zijn in deze kapel gedoopt.

In 2008 kreeg ook deze kapel een nieuwe inrichting, o.l.v. kunstenares Mieke Schobbe en glazenier Jan Hoebe (‘t Veld).
Op de wanden is – vanuit een kruis – een slingermotief aangebracht van (goudkleurige) takken van een boom des levens en (zilverkleurige) golven van water. Hieraan hangen resp. de gedachteniskruisjes van de overledenen en de doopschelpen van de dopelingen. In het midden staat een lessenaar met daarop een boek met de namen van de gedoopte overledenen.

De middelste drie ramen zijn ook nieuw, gemaakt met een moderne zweefdruktechniek. In het midden is de verrezen Christus te zien naar het middeleeuwse (gotische) Isenheim Altaar (van Mattias Grünewald). Het rechterraam toont de aardbol met erachter watergolfjes als symbool voor het geboren worden op aarde en water als het meest kuise element van de schepping. Het linkerraam toont het hemelse Jeruzalem, symbool voor het eeuwig leven, met er onder een fontein met zeven stralen (de zeven gaven van de Heilige Geest).