De Mariakapel

De Mariakapel bevindt zich bij de rechteringang van de kerk (zuidzijde). In 2005 is de Mariakapel door de Amsterdamse kunstenares Mieke Schobbe opnieuw ingericht. Het meest opvallende is de intens blauwe kleur die het beeld van Maria omgeeft. Dit ultramarijnblauw, gemaakt van het vroeger zeer kostbare pigment lapus lazuli, is in de beeldende kunst door de eeuwen heen de kleur voor Maria. Het gesuggereerde blauwe licht en de zilverkleurige stralen zijn een ode aan de Moeder van God en bedoeld om een meditatieve sfeer te creëren, die uitnodigt tot mijmeren en gebed. Het oude Mariabeeld toont Onze Lieve Vrouw als ‘Sedes Sapientiae’, ‘Zetel van Wijsheid’.

De glas-in-loodramen in deze kapel dateren uit 1978. Links is Maria Boodschap afgebeeld (Lc. 1,26-38; kerkelijke feestdag op 25 maart) met het bezoek van de aartsengel Gabriël aan Maria van Nazaret. Rechts is de Visitatie afgebeeld (Lc. 1,39-56; kerkelijke feestdag op 31 mei). Na de aankondiging van de geboorte van Jezus spoedt Maria zich naar Judea, naar haar nicht Elisabeth, die zwanger is van haar zoon Johannes (de Doper). Bij de ontmoeting van de twee vrouwen, die in de heilsgeschiedenis zo’n grote rol speelden, spreekt Elisabeth de beginwoorden van wat nu kennen als het ‘Wees gegroet’ en Maria spreekt de beroemde woorden van het Magnificat uit: Hoog verheft mijn ziel.

De rozen (vijf witte, vijf rode en vijf gele) in het middelste raam, verwijzen naar de blijde, droevige en glorievolle geheimen van de rozenkrans. De lelietak staat symbool voor de maagdelijkheid en zuiverheid van Maria.