De vier patroonheiligen binnen de parochie

Omdat de parochie Sint Jan de Doper vier dorpen van de gemeente Langedijk omvat, zijn met de parochie vier patroonheiligen verbonden. Deze patroonheiligen gaven in het verleden hun naam aan de kerken of kapellen in een van deze vier dorpen.
Bij de Reformatie zijn de meeste van deze gebouwen in protestantse handen overgegaan en fungeerde in deze omgeving voor de Katholieken één schuilkerk (in Noord-Scharwoude). Deze schuilkerk stond op de plek waar nu Kloosterhof is.

De vier patroonheiligen van de parochie zijn:
  • Sint Maarten (Oudkarspel)
  • Sint Johannes de Doper (Noord-Scharwoude)
  • Sint Petrus (Zuid-Scharwoude)
  • Sint Pontianus (Broek op Langedijk)

In de kerk zijn in de apsis twee van de drie gebrandschilderde ramen gewijd aan deze vier patroonheiligen:

  • Sint Maarten (316-397) is afgebeeld als bisschop van Tours, terwijl hij zijn mantel snijdt voor een arme. Hier wordt het hele leven van de heilige Martinus van Tours afgebeeld. Als soldaat in het Romeinse leger, zo verhaalt de legende, sneed hij zijn mantel in tweeën toen hij een bedelaar in lompen tegen kwam. Later werd hij bisschop van Tours. De kerkelijke feestdag is op 11 november.
  • Sint Pontianus staat afgebeeld als een paus (met de tiara, de pauselijke driekroon) met aan zijn voeten twee leeuwen. De leeuwen verwijzen naar een marteldood in een arena. Mogelijk zijn twee personen met elkaar verwisseld toen het raam werd vervaardigd. Dat de (oorspronkelijke) kapel van Broek op Langedijk, gebouwd rond 960, de naam aannam van paus Pontianus I (230-235 na Chr.) is erg onwaarschijnlijk. Logischer is dat de patroonheilige de martelaar Pontianus van Spoleto is, die onder keizer Commodus (180-192 na Chr.) de marteldood stierf. Zijn relieken kwamen rond 960 in Utrecht terecht. Zijn gedenkdag is 25 augustus (gemeenschappelijk met Eusebius).
  • De heilige Johannes de Doper was de voorloper van de Messias. Hij doopte Jezus in de Jordaan. Na een periode in de woestijn predikte Johannes een doopsel van bekering. De vier evangeliën verhalen over sint Jan de Doper, over zijn verwantschap met Jezus, zijn geboorte, zijn optreden als profeet en zijn onthoofding. In de kerkelijke kalender wordt, net als bij Jezus en bij Maria, ook de geboorte van Johannes gevierd, en wel op 24 juni.
  • Sint Petrus (of Sint Pieter), tot slot, was een van de twaalf apostelen van Jezus. Aanvankelijk heette hij Simon, maar Jezus noemde hem Petrus, omdat Christus op deze rots (= petros in het Grieks) de Kerk zou bouwen (zie: Mt. 16,13-19). Petrus stierf in 64 na Chr. de marteldood in Rome, waar onder de Sint Pietersbasiliek op de Vaticaanse heuvel zijn graf is. In de kerkelijke kalender is zijn feestdag, samen met die van Sint Paulus, op 29 juni.