Sint Jansplein en achterplein

Rechts van de kerk, voor de pastorie, is het Sint Jansplein.
Op dit plein staat de fontein die geplaatst is bij gelegenheid van het honderdjarig jubileum van het kerkgebouw in 2006.
De vier granieten zuilen van verschillende kleuren die in elkaar grijpen, symboliseren de eenheid van de vier dorpen van de parochie. Er overheen gaat ‘levend water’ dat verwijst naar Christus (zie: Joh. 4,10).
Op de rand staat de tekst: ‘Wie van het water drinkt dat Ik hem zal geven, krijgt in eeuwigheid geen dorst meer’ (Joh. 4,14) uit het verhaal van de Samaritaanse vrouw bij de put.

Via de steeg (naar het kerkhof achter de kerk) komt men op het in juni 2009 vernieuwde achterplein, bedoeld voor de gemeenschap om elkaar te ontmoeten. Verder staat er ook een beeld van de heilige Theresa van het Kindje Jezus (van Liseux) en een Heilig Hartbeeld, beiden afkomstig uit de Alkmaarse Sint Josephkerk.