Het parochiele kerkhof Sint Jan de Doper

De parochie beschikt over een eigen kerkhof. Deze is gelegen achter de kerk.
Het kerkhof beschikt over enkele als ook over familiegraven. Voor een urn of asbus zijn een urnenmuur en urnengraven beschikbaar. De eerste termijn van een begrafenis is twintig jaren; daarna kan telkens met tien jaren worden verlengd.Een begrafenis op het parochiële kerkhof is aan (strikte) regels gebonden. Deze zijn vastgelegd in het kerkhofreglement.
In beginsel is een begrafenis alleen toegestaan voor parochianen van de Rooms-Katholieke parochie Sint Jan de Doper in Langedijk. Ook gelden regels voor de beplanting, de grafmonumenten en het onderhoud. Deze zijn beschreven in het kerkhofreglement.

Het is mogelijk om tijdens uw leven afspraken te maken over een (familie)graf.
Informeert u bij de kerkhofbeheerder naar de mogelijkheden en de prijzen.

Het kerkhof is overdag vrij te bezoeken.
Het is bereikbaar via Dorpsstraat 516 (de steeg tussen 516 en 512) of de ingang aan de Sportlaan.

Meer informatie
De heer D. Bruijn (kerkhofbeheerder) tel.: 0226-341244 email: kerkhof@sintjandedoper.nl

Meer informatie over een uitvaart in de kerk: uitvaart

Meer informatie over de rouw- en familiekamer van Kloosterhof: rouwkamer – St. Babarazaal