Sacrament van het Vormsel

Basisschoolleerlingen groep 8 gaan na hun basisschool een grote stap zetten in de richting van volwassenheid. Volgend schooljaar komt de overstap naar een nieuwe school, het voorgezet onderwijs. Maar voor het zover is komt er eerst nog een andere belangrijke stap in het leven van uw kind: de voorbereiding voor het Sacrament van het heilig Vormsel.

Jaren geleden zijn de kinderen gedoopt, nu is het de beurt aan henzelf om dit doopsel te versterken. Om de grootste reis van het leven te gaan maken. De reis van het geloof. In het Vormsel worden ze volwassen gelovigen, gesterkt door de Heilige Geest om verder – meer zelfstandig – op weg te gaan in het leven.

Voor het zover is zullen de vormelingen in hun gezin, op school en in de parochie op ontdekkingstocht gaan naar plaatsen van ons levendige geloof. Binnen de parochie werken we met het project 'Vorm-Fun'. We organiseren meerdere bijeenkomsten ter voorbereiding, er zijn een paar ouderavonden en we ondernemen activiteiten buiten de parochie.
De voorbereiding begint altijd in januari zodat de vormselviering in mei of juni plaats kan vinden.

Wilt u uw kind opgeven of meer informatie?
Dan kunt u contact opnemen met Jenny van Diepen, vormsel@sintjandedoper.nl

Het project van 2019 is in januari van start gegaan.
De vormselviering is zaterdag 11 mei 2019 om 19.00 uur m.m.v. Ritmisch koor