Ziekenzalving

Het Sacrament van de Ziekenzalving is bedoeld om de zieke te sterken. De priester bidt voor en met de zieke.
Dan zalft hij het voorhoofd en de handen van de zieke met de heilige (zieken)olie. De ziekenzalving is niet uitsluitend het sacrament voor wie in levensgevaar verkeerd. Het kan ook worden toegediend aan hen die een ernstige ziekte of kwaal hebben, waardoor hun leven gevaar loopt, want elke ziekte kan ons oog in oog brengen met de dood. Het is ook gepast de ziekenzalving te ontvangen voordat men een zware operatie ondergaat. Dit geldt ook voor oudere mensen, wanneer zij duidelijk zwakker worden.

De viering van de toediening van het Sacrament van de Ziekenzalving is bij uitstek een gelegenheid voor het gezin om zich gezamenlijk voor te bereiden op de laatste, moeilijke momenten en periode. We bidden met elkaar. We bemoedigen en sterken elkaar. En zo wordt het een waar moment van genade, van kracht, van samen zijn, van liefde. Een mooi moment waar je – dan en later – kracht uit put.

Voor het toedienen van de Ziekenzalving kunt u overdag contact opnemen met de pastorie. In geval van nood, dat wil zeggen bij direct levensgevaar, kunt u 24 uur per dag de pastorie bereiken om naar een priester te vragen (want alleen een priester van de Rooms-Katholieke Kerk kan de Ziekenzalving toedienen).

Meer informatie en/of aanmelding
pastoor tel.: 0226-312423 email: pastoorbruno@sintjandedoper.nl
parochiesecretariaat tel.: 0226-312423 email: secretariaat@sintjandedoper.nl