Ziekenzalving

Het Sacrament van de Ziekenzalving is bedoeld om de zieke te sterken. De priester bidt voor en met de zieke.
Dan zalft hij het voorhoofd en de handen van de zieke met de heilige (zieken)olie. De ziekenzalving is niet uitsluitend het sacrament voor wie in levensgevaar verkeerd. Het kan ook worden toegediend aan hen die een ernstige ziekte of kwaal hebben, waardoor hun leven gevaar loopt, want elke ziekte kan ons oog in oog brengen met de dood. Het is ook gepast de ziekenzalving te ontvangen voordat men een zware operatie ondergaat. Dit geldt ook voor oudere mensen, wanneer zij duidelijk zwakker worden.

Voor het toedienen van de Ziekenzalving kunt u contact opnemen met de pastorie. 

Meer informatie en/of aanmelding
pastoor tel.: 0226-312423 email: pastoorbruno@sintjandedoper.nl
parochiesecretariaat tel.: 0226-312423 email: secretariaat@sintjandedoper.nl