Bidden met de koffer


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wanneer je bidt
is het vaak als het uitpakken van een koffer met alles wat je bezighoudt.
Je gedachten, zonden, blijde dingen, zorgen etc.
Je sjouwt die zware koffer elke dag mee.
Bidden is die koffer bij de Heere leeggooien.
Alles aan Hem vertellen. Je leven opleggen voor Hem.

Maar wat gaat er dan vaak mis?

Als we klaar zijn,
pakken we de volle zware koffer weer in en nemen we die mee terug.
Dat is niet wat God ons leert in Zijn Woord.
Je mag juist ontspannen als je alles bij Hem gebracht hebt.
Gooi de koffer leeg en laat de inhoud bij Hem.
Hij weet ervan.
Leg het daadwerkelijk in Zijn hand en sjouw niet je zware koffer weer mee.


Weekoverzicht Parochie Sint Jan de Doper

Vieringen  in de 18de  Week door het Jaar  

  • Donderdag 4 augustus om 09:30 uur: Eucharistieviering ‘Hart voor Ouderen’  

Vieringen in de 19de Week door het Jaar

  • Zaterdag 6 augustus om 19.00 uur: Eucharistieviering (in de kapel)  
  • Zondag 7 augustus om 10.00 uur: Eucharistieviering met samenzang
           Na de viering is er koffie/thee drinken achter op het plein.

De doordeweekse vieringen komen te vervallen in verband met de vakantie van pastoor Bruno van 17 juli t/m 10 augustus.

Mededelingen

Onze jaarlijkse bedevaart naar Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo is dit jaar op zondag 28 augustus.
De Eucharistieviering om 12.00 uur is in de bedevaartkapel.
Na de viering nuttigen we gezamenlijk een zelf meegebracht broodje.
Wij zorgen voor drinken.

Vervolgens bezoeken we Maria in de tuin van het Heiligdom.
Om 15:00 wordt de dag afgesloten met een plechtig lof.  
De parochiebedevaart is kosteloos, er zal wel een deur collecte gehouden worden. Die opbrengst is bestemd voor de Lourdesgroep.
Er zijn verschillende reismogelijkheden.
Lopend vertrekken we om 7 uur, op de fiets om 9 uur en met de auto’s vertrekken we om 11 uur vanaf het Kloosterhof.
U kunt zich opgeven bij het parochiesecretariaat, 0223-312423 of naar secretariaat@sintjandedoper.nl.
Graag voor 17 augustus.

VAKANTIE MET GOD!

Wat kan je doen als je dit jaar niet op vakantie gaat en je het gevoel hebt dat God al heel lang Zijn koffers heeft gepakt?
Wat doe je als iemand uit je gezichtsveld is verdwenen en je wilt contact maken?
Dan bel je hem op. Je stuurt een sms of appje. Kortom: Je zoekt contact.
Ben je God kwijt? 
Geen idee waar Hij is? 
Voel jij je ‘home alone’? 
Weet dan dat Jezus zegt: 
“Ik ben de weg.”
Hij zegt niet: “Ik ben weg.”
God is niet weg.
God gaat niet op vakantie.
Hij reist elke dag met jou mee.
Ook vandaag is God bij elke stap die je zet.
Zijn liefdevolle nabijheid is zo dichtbij. 
Zet jouw reiskoffer even op tafel te leggen.
Het moment van reizen even te stoppen.
Zet je klapstoel in de tuin en bid!
Zoek vandaag contact met Hem.
Hij weet de allermooiste wandelroute voor jouw leven.
Een route met prachtig uitzicht.
Jezus is dé weg voor jou.
Hij weet dé weg en Hij is nooit weg.
God gaat niet op vakantie.
Hij hoeft geen rust te zoeken.
Hij is Zelf rust. 
Geniet samen met God, die er altijd voor jou is!

GEBED OM VREDE

Gebed om vrede van Franciscus van Assisi (1181-1226)

Heer, maak mij een instrument van Uw vrede. 
Laat mij liefde brengen waar haat heerst,
laat mij vergeven wie mij beledigde,
laat mij verzoenen wie in onmin leven,
laat mij geloof brengen aan wie twijfelt,
laat mij waarheid brengen aan wie dwaalt,
laat mij hoop brengen aan wie wanhoopt,
laat mij licht brengen aan wie in duisternis is,
laat mij vreugde brengen aan wie bedroefd zijn. 
Laat mij niet zoeken getroost te worden, maar te troosten, 
niet begrepen te worden, maar te begrijpen,
niet bemind te worden, maar te beminnen.
Want het is toch door te geven, dat men ontvangt
door te verliezen, dat men vindt
door te vergeven, dat men vergiffenis ervaart 

door te sterven, dat men verrijst tot het eeuwige leven. Amen.


 
 
 
 
Indien ik je dragen kon over de diepe grachten

van je gesukkel en je angsten heen,

dan droeg ik je uren en dagen lang.

Indien ik woorden kende om antwoord te geven,

op je duizend vragen over leven, over jezelf,

over liefhebben en gelukkig worden,

dan praatte ik met je uren en dagen lang.

Indien ik vrede in je hart kon planten

door geduldig te wachten en te hopen

dot het zaad van vrede in je openbrak,

dan wachtte ik uren en dagen lang.

In dien ik genezen kon wat omgaat in je hart

aan onmacht, ontevredenheid en onverwerkt verdriet,

dan bleef ik naast je staan uren en dagen lang.

Maar ik ben niet groter, niet sterker dan jij,

en ik weet niet alles

en ik kan niet zoveel.

ik ben maar een vriend op je weg

al uren en dagen lang.

En ik kan alleen maar hopen

dat je dit weet:

Je hoeft niet alleen te vechten of te huilen

als je een vriend hebt

voor uren en dagen lang