Actualiteit

Vacature Penningmeester

Vacature Penningmeester

VACATURE PENNINGMEESTER PAROCHIE SINT JAN DE DOPER

Onze penningmeester Jan Brink heeft aangegeven dat hij, na 9 jaar, gaat stoppen met zijn werkzaamheden voor de parochie en zich gaat richten op zijn werkzaamheden als uitvaartleider.
Het parochiebestuur is daarom op zoek naar een nieuwe penningmeester.
De penningmeester van de parochie is binnen het bestuur eerstverantwoordelijke voor de gehele financiële situatie van de parochie door middel van het opstellen, bewaken en realiseren van de begroting in alle facetten. De penningmeester heeft met name financieel-bestuurlijke taken in zijn/haar pakket en is eindverantwoordelijk voor de financiële administratie van de parochie, het kerkhof en Kloosterhof. De penningmeester wordt ondersteund door de medewerksters van het secretariaat.


De penningmeester:

- is verantwoordelijk voor het opstellen van de begroting

- is verantwoordelijk voor het bewaken van budgetten

- is verantwoordelijk voor het opstellen van de rekening en verantwoording

- is eerste aanspreekpunt voor externen, zoals het bisdom en de bank

- draagt zorg voor het opstellen, aanscherpen en bewaken van financieel administratieve procedures

- contactpersoon voor het secretariaat

- woont de maandelijkse vergadering van het parochiebestuur bij  ( 10x per jaar)

- draagt zorg voor de actie Kerkbalans

- houdt financieel toezicht op de financiën en de administratieve organisatie van het kerkhof en Kloosterhof

 

Van de penningmeester wordt verwacht dat hij/zij:

- aantoonbaar financieel deskundig is

- aantoonbaar over bestuurlijke kwaliteiten beschikt

- kan samenwerken en leiding kan geven aan medewerkers en vrijwilligers

Heeft u interesse of wilt u meer informatie over de functie dan verzoeken wij u een bericht te sturen aan
Dhr. J. Brink, secretariaat@sintjandedoper.nl.