Gedichten

Kom tot Rust

Kom tot Rust

Bij God alleen kom ik tot rust.
Stil word ik mij ervan bewust
dat Hij, mijn redder, mij zal sparen. 
Hij is de rots van mijn bestaan,
de burcht die ik mag binnengaan. 
Voor vallen zal Hij mij bewaren.

Hoelang nog blijf ik op de been? 
De tegenstanders om mij heen
staan klaar om mijn bestaan te breken.
Zij liegen graag; hun haat is groot.
Vanbinnen wensen ze mij dood
terwijl ze vrome woorden spreken.

Zoek rust bij God, mijn ziel, en zwijg.
Ik wacht tot ik verhoring krijg,
tot ik zijn redding zal ervaren.
Hij is de rots van mijn bestaan,
de burcht die ik mag binnengaan.
Voor vallen zal Hij mij bewaren.

In al mijn nood is God dichtbij;
mijn redding en mijn eer is Hij,
de rots, de toevlucht in mijn leven.
Mijn volk, vertrouw Hem toch altijd!
Je zorgen kun je bij Hem kwijt.
Hij zal ons zijn bescherming geven.

Een mensenkind is maar een zucht,
gewichtigheid niet meer dan lucht
wanneer de Heer een mens gaat wegen.
Vestig je hoop niet op geweld;
verkoop jezelf niet aan je geld,
al heb je nog zo veel gekregen.

God sprak tot mij dit ene woord,
zelfs tweemaal heb ik het gehoord: 
‘Aan Mij is alle macht op aarde.’ 
Heer, U bent liefdevol en goed; 
U geeft elk mens naar wat hij doet,
U kent van ieders werk de waarde.