Nieuws

Lijkwade van Turijn

blog-img

Het is vrijwel zeker dat dit de Lijkwade is die gebruikt werd bij de graflegging van Jezus en dat de afdruk hoogstwaarschijnlijk is ontstaan bij zijn verrijzenis. De echte Lijkwade wordt bewaard in Turijn en is in het bezit van de Paus.

  • Ontdekking van stuifmeelkorrels van planten die alleen groeien in Israël.

  • De muntstukken die zijn ogen sluiten kwamen uit Judea en zijn geslagen rond 30 na Christus.

  • De aanwezigheid van menselijk bloed met bloedgroep AB op plaatsen waar Jezus verwond werd.

  • Zanddeeltjes bij de knieën met dezelfde chemische samenstelling als het zand in Jeruzalem.

  • Er zijn geen verfresten gevonden. Alleen verkleuringen die door veel licht of straling op het doek kunnen zijn ontstaan, die
    uiteindelijk een driedimensionaal beeld van een man geven.

  • Naast de replica van de lijkwade kunt u ook een driedimensionale foto en een reconstructie van het beeld van Jezus in het graf, de
    doornenkroon, het geselwapen en de spijkers bekijken.