Dopen

Het sacrament van het Doopsel: de intrede (initiatie) in het geloof

Met dit sacrament worden wij in de katholieke Kerk opgenomen en dit is de voorwaarde voor alle andere sacramenten. Hiermee worden we lidmaat van het lichaam van Christus hier op aarde.

De Heilige Geest die in het Wijwater aanwezig is, schenkt ons de natuur van de kinderen van God. Hij maakt van ons de broertjes en zusjes van Jezus. Met de Doop ontstaat een familieband die we in de Kerk kunnen beleven en dat zal ons in alle dagen van ons leven en voor de eeuwigheid begeleiden.

Niet te vergeten de ritus van het witte doopkleed en de doopkaars.

Het witte doopkleed laat ons er aan denken dat onze erfzonde vergeven is en dat we in de verrezen Christus herboren zijn. Daarom ook de ritus van de Doopkaars. Deze kaars wordt aan de Paaskaars aangestoken, Licht van Christus. We doen het niet alleen om ons te herinneren dat Jezus ieder van ons wil bijstaan, maar ook met de wens dat ook wij een lichtpuntje voor onze medemensen kunnen worden.

Bijzonder is ook de zalving die we met het heilige Chrisma ontvangen. We worden niet alleen zoals Jezus gezalfd, maar daardoor worden we profeten, priesters en koningen zoals Christus, de Gezalfde. Inderdaad we zijn priesters, want ons lichaam wordt de tempel van de Heilige Geest, we dragen in ons de verrezen Jezus; profeten, want we kunnen dezelfde woorden als Jezus uitspreken, woorden van liefde en vergeving; koningen, want door de Doop zijn we de kinderen van de Koning der koningen geworden.

Wist je dat je een koningin of koning hier op aarde bent? Nu wel!

God heeft ons dit koningschap geschonken en toevertrouwd. Daarom is het van belang dat we elkaar beminnen en respecteren, want als we zo doen, handelen we ook naar het gebod van God:  bemin  jouw naaste als jezelf.

Jouw naam staat geschreven in de palm van Gods hand”

Het sacrament van het Doopsel staat in principe open voor iedereen en op de dag van de doop zelf is de dopeling de belangrijkste persoon. Ook de Peter en de Meter krijgen een belangrijke rol tijdens de doop. De Kerk heeft in hen een groot vertrouwen. Ze geeft hun de verantwoordelijke opdracht, de ouders te ondersteunen in het doorgeven van het geloof en ook in de katholieke opvoeding. Dit is de reden waarom van hen wordt gevraagd dat ze beiden Katholiek moeten zijn.

Voor mijzelf is het een eer om een doop te kunnen bedienen; dat God mij gebruikt om aan een van Zijn schepselen het Eeuwig Leven te willen schenken. Daarom is de dag van de doop ook de dag van een groot feest, de dag waarop we de Eeuwigheid krijgen.

Ik vind het ook mooi en bijzonder dat we in onze kerk de Kapel van het leven hebben, waar aan de ene kant de doopschelpjes hangen en aan de andere kant de herinneringskruisjes van onze dierbare broeders en zusters die van ons zijn heengegaan. Dat is voor mij de bevestiging dat we in Christus voor de eeuwigheid zijn geroepen te leven en dat de dood geen overwinning heeft over het leven. Dit is ook het Mysterie van Pasen, dat we als de kern van elk sacrament vieren.

Als broeder in het geloof hoop ik dat ik jullie genoeg informatie gegeven heb over dit eeuwig sacrament. Mochten er nog vragen zijn, vul dan het contactformulier in. Dan ben ik graag bereid om daarop te antwoorden.

Met vriendelijke groet en Gods zegen

Pastoor Bruno Sestito