Steun nodig?

Steun nodig?

Op verschillende momenten kunt u steun nodig hebben. Als geloofsgemeenschap willen wij u die steun bieden.

geestelijke of pastorale steun – een gesprek over het geloof en het leven             maak een afspraak met pastoor Bruno

ouderenpastoraat – gesprek en ontmoeting voor oudere mensen
maak een afspraak met Joke Kramer-Leegwater

ziekenbezoek – gesprek en ontmoeting voor zieken thuis of in het zieken-/verpleeghuis
Werkgroep ziekenbezoek 

rouwondersteuning – gesprek en ontmoeting als rouw- en verliesgevoelens pijn doen
Werkgroep rouwondersteuning

financiële steun/hulp – hulp bij (financiële) nood wordt gegeven via het interkerkelijk steunfonds
interkerkelijk steunfonds: voor meer informatie over de doelstellingen van het interkerkelijk steunfonds of omdat u zelf financiële hulp (direct) nodig heeft, informeer u hier: www.steunfondslangedijk.nl of bel 06-12321307