Ziekenbezoek en -communie


Ziekenbezoek
Er is binnen onze parochie een werkgroep van ruim 20 vrijwilligers die regelmatig onze zieke en ouderen bezoeken. Thuis, in het ziekenhuis en verpleeghuizen in Langedijk en omstreken.
Niet altijd weten wij of er iemand ziek is en niet altijd weten wij ook of iemand het op prijs stelt om bezocht te worden.
Vindt u het fijn? of kent u iemand die het fijn vindt? neem dan even contact op met het secretariaat, tel 312423.
Ook pastoor zelf bezoekt de zieken en dit kunt u ook altijd vragen..

Meer informatie en/of aanmelding
Mevrouw J. Wijnker-Komen tel.: 0226-313033
pastoor tel.: 0226-312423 email: pastoorbruno@sintjandedoper.nl
parochiesecretariaat tel.: 0226-312423 email: secretariaat@sintjandedoper.n

Ziekencommunie
Als u niet meer in staat bent om de Eucharistievieringen in d ekerk te bezoeken maar u wilt wel graag de communie ontvangen? Dan kunt u vragen of u de Heilige Communie thuis kan ontvangen. 
U meldt dit dan bij het secretariaat. Zij regelen dat er iemand van de werkgroep langskomt op een vooraf afgesproken tijd of pastoor komt zelf langs.