Ziekenbezoek en -communie


Ziekenbezoek
De zieken bezoeken is een van de zeven zogeheten Werken van Barmhartigheid. Een groep van 25 vrijwilligers bezoekt (zeer) regelmatig zieken en ouderen thuis, in het ziekenhuis, verzorgings- of verpleeghuis in Langedijk en omstreken.

Meer informatie en/of aanmelding
Mevrouw J. Wijnker-Komen tel.: 0226-313033
pastoor tel.: 0226-312423 email: pastoorbruno@sintjandedoper.nl
parochiesecretariaat tel.: 0226-312423 email: secretariaat@sintjandedoper.n

Ziekencommunie
Als zich de situatie voordoet dat u – of uw huisgenoot (m/v) – door ziekte of ouderdom niet meer in de gelegenheid bent deel te nemen aan de Eucharistievieringen in de kerk, kunt u verzoeken om thuis de Heilige Communie te ontvangen. Dit geldt in sommige gevallen ook voor een (tijdelijk) verblijf in een ziekenhuis of verzorgings- of verpleeghuis in Langedijk (of nabije omgeving).

In het algemeen zijn er twee mogelijkheden:
  • de pastoor of een vrijwilliger komt op een vaste dag bij u thuis langs (of in het zieken-, verzorgings-, of verpleeghuis) voor een korte viering van de ziekencommunie;
    u neemt zelf de Heilige Communie mee naar huis voor uw huisgenoot (m/v). U ontvangt van de parochie hiervoor een pyxis (= liturgisch bewaardoosje) en u toont dit bij het uitreiken van de Communie bij een Eucharistieviering.

pastoor tel.: 0226-312423 email: pastoorbruno@sintjandedoper.nl
parochiesecretariaat tel.: 0226-312423 email: secretariaat@sintjandedoper.nl