Web-site in onderhoud

Wij zijn bezig met een nieuwe web-site, Daardoor kan het zijn dat u op d ehuidige site af en toe wat mist.
Wij werken er hard aan om de nieuwe site zo spoedig mogelijk actief te zetten.
 
Lees meer


Kerkbalans 2019Kerkbalans  2019
Eerst even dit. U heeft onze parochie vorig jaar prachtig gesteund met uw giften. De opbrengst was een record, namelijk  98.500 euro.
Mede door uw bijdrage kunnen we ons kerkgebouw en de pastorie in goede staat houden. En niet te vergeten de ondersteuning van het pastorale, sociale en maatschappelijk  werk dat bemoediging bracht bij mensen in nood.
Heel, heel hartelijk dank.
Vanaf 19 januari start de geldwervingsactie Kerkbalans 2019 in onze parochie en in heel het land met als thema       “GEEF VOOR JE KERK”.


Wat betekent de Kerk voor u? Dat is best een spannende vraag. Ook als u geen regelmatige bezoeker bent, kan de Kerk toch een plek van betekenis voor u zijn.
 
De Kerk is een plek om te vieren, zoals diverse keren per week en speciaal met Kerst, Pasen of bij een doop of huwelijk. Er worden ook culturele activiteiten georganiseerd. Voor veel mensen is de Kerk ook een plek om rust te vinden en te gedenken. Bij een overlijden of bij een andere ingrijpende gebeurtenis in uw leven of in uw omgeving. Verder is onze Kerk actief betrokken bij sociale projecten zoals onder meer het Langedijker financieel steunfonds, ziekenbezoek, hart van ouderen.
 
Wij zijn bevoorrecht met onze prachtige kerk en met het gemeenschapsgebouw Kloosterhof. Daarom kunnen we nog steeds grote en fijne vieringen houden in de kerk en ook ruimte bieden in de kapel voor intieme vieringen. Als voorbeeld noem ik dat in Kloosterhof elke donderdag onze ouderen elkaar ontmoeten tijdens de viering en na afloop is het gezellig met een kopje koffie of thee.


We hopen dat u zich, via uw lidmaatschap van de parochie, met ons verbonden voelt. Door de veranderde samenleving komen veel van onze parochianen, hun kinderen en kleinkinderen niet meer regelmatig in contact met onze Kerk. Dat is jammer, want we willen en moeten zorgen dat het bestaan van onze parochie en ons mooie kerkgebouw gewaarborgd blijft.
 
Vindt u de kerk ook een plek van betekenis, voor uzelf, voor anderen? Want dat willen we graag zijn én blijven. Omdat de parochie nauwelijks subsidies krijgt, is zij financieel afhankelijk van onder andere de bijdragen van haar leden. Daarom vragen wij u om ons weer te steunen met een vast bedrag per maand of jaar, of met een eenmalige gift. Kleine bedragen zijn ook van harte welkom en helpen zeker mee.
 
Vanaf 22 januari 2019 wordt bij elk huisgezin / adres en voor de inwonende parochianen  van 21 jaar en ouder een brochure bezorgd. In deze brochure staat informatie over uw parochie, waaraan uw giften worden besteed  en ook op welke wijze u in 2019 uw financiële bijdrage kunt overmaken.        
Wij hopen dat u onze parochie in 2019 weer ruimhartig wilt steunen met uw financiële bijdrage.
Werkgroep Financiële commissie

 
Lees meer


Inleverdatum kopie Rondom De Doper

Inleverdatum kopie Rondom De Doper
De inleverdatum voor de kopie van de 4e Rondom De Doper van 2019 is 22 mei
de 4e RDD loopt van 1 juni-12 juli..
Lees meer


Sint Jansmuseum


Het Sint Jansmuseum op de bovenste verdieping van Kloosterhof, (ook te beriken met een traplift), is iedere donderdagmiddag en iedere zondagmiddag open van 13.00 tot 16.00 uur. Wilt u het museum bezoeken buiten deze tijden dan kunt u via het secretariaat een afspraak maken. Wilt u het museum bezoeken? Bij de zijdeur van Kloosterhof (naast de hoofdingang) is een bel waarna de deur voor u wordt opengedaan.           ‚Äč
Lees meer


24-uurs afscheidskamer nu ook in het Kloosterhof