Gedichten

Heilige-Drie-Eenheid

Heilige-Drie-Eenheid
Heilige-Drie-Eenheid

Gezegend zij God!
Gezegend zij Zijn heilige Naam!
Gezegend zij Jezus Christus, waarachtig God en waarachtig Mens!
Gezegend zij de Naam van Jezus!
Gezegend zij Zijn Allerheiligst Hart! Gezegend zij Zijn kostbaar Bloed!
Gezegend zij Jezus Christus in het Allerheiligst Sacrament des Altaars!
Gezegend zij de Heilige Geest, de Vertrooster, de Bijstand!
Gezegend zij de hoogverheven Moeder Gods, de allerheiligste Maagd Maria!
Gezegend zij Haar heilige en Onbevlekte Ontvangenis!
Gezegend zij Haar glorierijke opneming in de Hemel!
Gezegend zij de naam van Maria, Maagd en Moeder!
Gezegend zij de heilige Jozef, Haar zeer zuivere Bruidegom!
Gezegend zij God in  Zijn Engelen en in  Zijn Heiligen!

Vorige Volgende