Onze parochie

Parochie Sint Jan de Doper in Langedijk

De parochie Sint Jan de Doper is de actieve Rooms-Katholieke geloofsgemeenschap van Langedijk. Het kerkgebouw staat in het midden van de bijna acht kilometer lange Dorpsstraat, die de dorpen Sint Pancras, Broek op Langedijk, Zuid-Scharwoude, Noord-Scharwoude en Oudkarspel met elkaar verbindt.

De parochiegrenzen omvatten de gemeentegrenzen van Langedijk De parochie telt 6.750 nominale parochianen (stand 31 december 2011).

Het kerkgebouw aan de Dorpsstraat 516 in Noord-Scharwoude is het centrum voor alle liturgische vieringen van de gemeenschap. Hier komen wij samen op zondag en kerkelijke (hoog)feestdagen en bij vreugde en verdriet. Om God te danken voor het leven en/of om steun te zoeken bij God en bij elkaar. Het kerkgebouw dateert uit 1905-1906 en is een rijksmonument.

De parochie is een gemeenschap van broeders en zusters in Christus. Met zo’n 300 vrijwilligers houden we deze gemeenschap draaiende. Zonder hun inzet was er geen actieve parochie, dat een thuis wil zijn voor iedereen die meer zoekt in het leven. Als geloofsgemeenschap willen we elkaar helpen en steunen in ons geloof in God en Jezus. Tegelijkertijd willen we een netwerk zijn, dat soms als vangnet fungeert.

Een pastoor staat de parochie ten dienste. Hij is beschikbaar voor de vieringen, pastorale gesprekken e.d. Verder geeft de pastoor, samen met het parochiebestuur, leiding aan de kerk.

De vele activiteiten van de parochie, bijeenkomsten, vergaderingen, maar ook koorrepetities, tentoonstellingen e.d. worden gehouden in  Kloosterhof.

De parochie Sint Jan de Doper wordt door veel mensen in als buiten Langedijk als steun ervaren, maar kan ook op veel steun rekenen.

Ongeveer iedere 6 weken geeft de parochie een maandblad uit met informatie over het kerkelijk leven, de vieringen, de parochiële activiteiten enz.

De parochiegemeenschap is ouder dan het kerkgebouw
Meer dan 900 jaar geleden, in 1094 vaardigde Koenraad, Bisschop van Utrecht (van 1079 tot 1099), een decreet uit waarbij hij het gebied plaatste onder het gezag van de Sint Janskerk te Utrecht en haar kanunniken.
Vanuit de parochie H. Joannes de Dooper van Schoorl werden toendertijd kapellen gesticht in Noord- en Zuid-Scharwoude, Broek op Langedijk en Oudkarspel. De patroonheiligen van deze dorpskerken (en dorpen) zijn afgebeeld in de linker- en rechter gebrandschilderde ramen in de apsis.
Drie van deze heiligen – de H.H. Petrus, Johannes de Doper en Martinus – zijn zogeheten vuurheiligen, n.a.v. de volksdevotie om op hun feestdag vuren te stoken. Ze genoten vanaf de Middeleeuwen grote populariteit, ook omdat van hen twee feestdagen in de (kerkelijke) kalender waren opgenomen.

De parochie Sint Jan de Doper is de actieve Rooms-Katholieke geloofsgemeenschap van Langedijk.

Onze parochie Sacramenten