Catechese

Catechese

Het geloof van Rooms-Katholieken is kernachtig samengevat in de twaalf artikelen van het geloof. Samen vormen zij de geloofsbelijdenis, die ook wel het Credo wordt genoemd, dat letterlijk betekent: ‘Ik geloof’. Maar geloven is niet alleen geloven. Het is belangrijk om het geloven te onderbouwen, te ondersteunen, om te leren wat het geloof inhoudt. Het is onze opdracht als hedendaagse Christenen ons blijvend te informeren over wat ons geloof betekent voor onszelf en onze medemensen, om de kennis over ons geloof te vergroten. In de Kerk gebruiken we daarvoor het woord ‘geloofsonderricht’, dat uit het Grieks komt: katechesis. Om die reden wordt geloofsonderricht ook aangeduid als catechese.

De parochie Sint Jan de Doper is de actieve Rooms-Katholieke geloofsgemeenschap van Langedijk.

Onze parochie Sacramenten