Liturgie

Liturgie

Liturgie

Geloven is ingaan op Gods uitnodiging om een persoonlijke band met Hem aan te gaan. Ingaan op die bijzondere uitnodiging gebeurt onder meer door persoonlijk gebed. Dit kan op individuele basis gebeuren. Als gemeenschap komen we regelmatig samen in de kerk voor de eredienst. In deze eredienst aanbidden we God, brengen we dank aan God en uiten wij onze lof. Zo’n eredienst omvat een geheel aan handelingen, gebeden en iedere viering heeft zijn eigen opbouw en inhoud. Dit geheel wordt liturgie genoemd. Maar liturgie is meer. Het dient niet alleen als ritueel dat de gelovigen gezamenlijk volbrengen, maar het is ook een bron van spiritualiteit en inspiratie. Het behoort de gelovige te bevestigen in zijn geloof en hem te motiveren, te sterken in zijn liefdesband met God.

In onze parochie kennen wij een aantal verschillende typen van liturgische viering:
– Eucharistieviering
– gebedsviering of viering van Woord en gebed
– viering ‘Teken van eenheid’
– viering ‘Monument van troost’
– viering ‘Hart voor ouderen’
– Familieviering

Viering ‘Teken van eenheid’
Iedere eerste zondag van de maand is om 10.00 uur in de kerk de viering ‘Teken van eenheid’. Iedereen is welkom. Voor deze viering worden altijd bijzondere koren of solisten of musici uitgenodigd. Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten bij het koffie/thee drinken.

Viering ‘Monument van troost’
Iedere eerste woensdag van de maand is om 19.00 uur in de kerk de viering ‘Monument van troost’. De namen van de overledenen van de afgelopen twaalf maanden worden genoemd. Troostrijke woorden, teksten en muziek willen ons helpen om troost te vinden voor ons verdriet om het heengaan van onze dierbaren en we vragen aan God en aan elkaar om kracht bij het gemis van onze doden. Voor deze viering worden altijd bijzondere koren of solisten of musici uitgenodigd. Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten bij het koffie/thee drinken.

Viering ‘Hart voor ouderen’
Iedere donderdagmorgen om 9.30 uur is in de kapel in Kloosterhof de viering ‘Hart voor ouderen’. Deze Eucharistieviering is speciaal bedoeld voor onze senioren. Na afloop, rond 10.15 uur, is er gelegenheid elkaar te ontmoeten bij een kopje koffie/thee. Een niet weg te denken momentje in de week…

Familieviering
Een familieviering is er iedere tweede zondag van de maand om 12.00 uur in Kloosterhof. Het is kerk voor de jonge gezinnen. Een korte viering om vertrouwd te raken met het vieren in de kerk. Daarna is er gelegenheid om samen koffie/thee/limonade te drinken.

De parochie Sint Jan de Doper is de actieve Rooms-Katholieke geloofsgemeenschap van Langedijk.

Onze parochie Sacramenten