Steun geven

Steun geven

Kerkbalans: Wat is de Kerk u waard? Dat is een vraag die op veel verschillende manieren kan worden beantwoord. Want de waarde van de Kerk is voor iedereen anders. Vaak zal direct in het antwoord het waarom doorklinken. De kerk is mij veel waard omdat…

Voor velen is het een eenvoudige vraag met een duidelijk antwoord. De Kerk is voor de meeste kerkbezoekers van waarde, omdat zij hier de Eucharistie vieren, samenkomen om te luisteren naar Gods Woord en een gemeenschap van Christenen vormen. Het gaat dan niet alleen om het kerkgebouw, maar vooral om het idee van Kerk zijn. Dat we daarvoor een gebouw nodig hebben wordt logisch gevonden. Voor velen is de kerk ook het gebouw waar wordt stilgestaan bij belangrijke gebeurtenissen in het leven. We trouwen er, laten er onze kinderen dopen en komen er voor een uitvaart. Overgangsmomenten die laten zien hoe waardevol de Kerk kan zijn in ons leven.
De vraag wat de Kerk mij waard is zal dus niet door iedereen altijd en eenduidig worden beantwoord. Het is inderdaad het markantste gebouw in Langedijk; de kerktoren is niet te missen. Maar het is ook die gemeenschap van gelovigen, de plek waar we vieren en rouwen, waar we het Evangelie tot ons kunnen nemen. Of gewoon, waar we af en toe naar binnenlopen, bijv. om een kaarsje op steken als we daar behoefte aan hebben.

Niet alles wat we waardevol vinden kunnen we uitdrukken in geld. Momenten van bezinning, vreugde en verdriet, ook welke verbonden zijn met de Kerk, zijn niet in geld te vertalen. Maar die plek, dat kerkgebouw, voor velen een centraal punt juist bij belangrijke momenten van ons leven moet uiteindelijk wel onderhouden worden. En dan niet alleen dat gebouw zelf, maar ook alles wat er organisatorisch bij komt kijken. Daarom is er de jaarlijkse actie Kerkbalans. Om de waarden waarvoor de Kerk staat en die wij, ieder op onze eigen manier, belangrijk vinden te kunnen voortzetten en doorgeven.

Bijdrage bedoeld voor onze eigen Langedijker kerk
De bijdrage die u betaalt via Kerkbalans, wordt gebruikt voor de lopende kosten van onze parochie Sint Jan de Doper, zoals: onderhoud van het gebouw, de verwarming, verlichting, personeelskosten, pastorale projecten en activiteiten voor iedereen (kinderen, jongeren, ouderen enz.), bijzondere vieringen (denk aan ‘Teken van eenheid’, ‘Monument van troost’, Kerstmis, Pasen, Sint Jansweek). Het gaat om al die kosten die gemaakt moeten worden om de kerkdeuren open te houden en om u en vele anderen welkom te heten.

Als Christenen willen we de Kerk in de samenleving van Langedijk behouden en de boodschap van het geloof doorgeven aan een nieuwe generatie. Daarom is ook uw financiële steun blijvend noodzakelijk. Alleen met elkaar kunnen wij de parochie in stand houden.

Rekeningnummer parochie Sint Jan de Doper
Bankrekening NL 64 RABO 034.66.09.100 t.n.v. Parochie Sint Jan de Doper, Kerkbijdrage te Noord-Scharwoude

De parochie Sint Jan de Doper is een ANBI-instelling.
Giften aan de parochie zijn (afhankelijk van uw persoonlijke situatie) aftrekbaar voor de Inkomstenbelasting.

Meer informatie
Via het secretariaat kunt u al uw vragen stellen over Kerkbalans en hoe u kunt bijdragen.

Hoe kunt u ons steunen? 
U kunt ons financieel ondersteunen op de wijze die u het prettigst vindt, zoals:
– een bedrag overmaken op de bankrekening van de parochie: NL 64 RABO 034.66.09.100 (t.n.v. Parochie Sint Jan de Doper, Kerkbijdrage te Noord-Scharwoude);
– kom naar de vieringen in de kerk en doneer via de collecteschaal;
– periodiek een bedrag overmaken (12 keer een kleiner bedrag is ook zeer welkom); bij voorkeur via een automatische incasso;
– de parochie vernoemen in uw testament (= legaat). Kost u nu niks, maar u geeft in de toekomst. Wij informeren u graag over deze mogelijkheid;
– via een periodieke gift. Dit betreft een contract voor de duur van minimaal vijf jaren, waarbij u per jaar een vast bedrag doneert aan de parochie. Deze overeenkomst is door de Belastingdienst geïnitieerd. Op basis van deze overeenkomst kunt u – zonder   voorwaarden – de gehele gift volledig van uw belas­ting aftrekken. Onze parochie valt, als onderdeel van de RK Kerk, onder de categorie ANBI-instelling.

De parochie Sint Jan de Doper is de actieve Rooms-Katholieke geloofsgemeenschap van Langedijk.

Onze parochie Sacramenten