Veertigdagentijd

Vastentijd

Ter overdenking voor de Vasten

De Goede Week
Palmzondag een bezinning
van de Goede Week
gewijde palmtakjes
worden verdeeld
Witte Donderdag stoppen
de klokken met luiden
Goede Vrijdag
de dag dat Jezus Christus
aan het kruis word genageld
Stille Zaterdag is het stil afwachten
zondag is het Pasen
Jezus Christus is verrezen
er wordt gevierd

..................................................................


“ Gebed en vasten geven ons een zuiver hart”. Moeder Teresa

“Vasten. Jezelf bevrijden uit dat knellende keurslijf van geld verdienen, kopen, verbruiken, meedoen, de mode volgen.” Pater Bosmans

“Leegte is het vasten van de geest.“ filosoof A.B.

Gebeden voor de vasten

Stilte
Haast, lawaai en onrust,
zijn de kenmerken van een tijd
dat stilte uitgebannen wordt.
We luisteren niet meer van binnenuit:
vanwaar en wie we zijn
en waarnaar onderweg.
Hoe ver moet je gaan om tot rust te komen?
Of kan het ook dichtbij?

.......................


Veertig dagen onderweg naar een feest
dat maar zo moeilijk een feest genoemd kan worden
omdat iemand er eerst voor moest sterven.

Veertig dagen omdat je zomaar niet geloven kan                         
dat hij weer is opgestaan
want dat is zo moeilijk te geloven.

niet een verhaal mogen blijven
dat buiten ons omgaat.

Veertig dagen omdat we niet blijven hangen
in het zuchten om het leed van de wereld,
zeggen dat we er toch niets aan kunnen veranderen
en ongestoord verder leven.

Veertig dagen opdat we kunnen geloven
dat het wel anders kan
dat het leven de dood zal overwinnen
en dat dát vertrouwen in ons leven
vorm kan krijgen, hoe gering ook.
Amen.


Waarom vasten?

Kruisweg bidden

Elke vrijdagmiddag om 15.00 uur bidden wij de Kruisweg in Kloosterhof

Sobere maaltijden

Iedere woensdag in de vastentijd is er de sobere maaltijd van 18.00 tot 19.00 uur. Er wordt soep gegeten. Er is keuze tussen 2 soorten soep, nl een vegetarisch en een gewone soep. Ook is er brood bij. De maaltijd kost u niets, maar bij de uitgang staat een mandje , waarin u een gift kunt doen voor een goed doel.

De data zijn:

5 april Kloosterhof

Opgeven kan op het formulier achter in de kerk. Ook via telefoonnummer 0226314203 t.n.v. Barry Kaas. Of via email: j.kaas@quicknet.nl

Jezelf bewust voorbereiden

Wilt u in gesprek met pastoor Bruno? De vastentijd is één van de momenten om dat te doen, u kunt altijd een afspraak maken.

Gedachte

Vasten, wat doe je ermee?

Een tijdlang je onthouden van het gebruik van bepaalde dingen. Het kan gaan om eten en drinken, maar tegenwoordig ook om andere dingen, bijvoorbeeld je auto minder of niet gebruiken, de computer of iPhone uit laten staan. Een goede manier van vasten probeert vier dingen te bereiken:

- een betere omgang met jezelf;
- een betere omgang met medemensen;
- een betere omgang met het milieu en de gehele wereld;
- een betere omgang met God.

Voor ons mensen zijn juist de eerste drie wegen in hun combinatie een goede manier om het vierde doel na te streven: een betere omgang met het geheim dat we God noemen. Vasten is voor ons daarom ook steeds een voorbereiding op het hoogfeest van Pasen en een periode van inkeer en bezinning.