Rouwondersteuning

Als een dierbaar iemand overleden is, ook al weten we soms dat het er aan zou komen, is het een schok wanneer het gebeurt.
Je voelt je koud, verdoofd, leeg… Het is niet te bevatten dat hij of zij er niet meer is. Je leeft in een roes. Vooral de dagen van het afscheid nemen.
Maar als dan de mist is opgetrokken, komt de werkelijkheid van het verlies en het gemis. Rouw gaat gepaard met heel sterke gevoelens. Soms lijkt het alsof je daar helemaal door beheerst wordt.

In onze parochie zijn getrainde vrijwilligers (m/v) die een tijdje meelopen met mensen met rouw- en verliesgevoelens om het verlies van dierbaren. Zij willen hen een luisterend oor bieden en in die zo moeilijke tijd nabij zijn. Niet alleen voor familie en nabestaanden kort na een uitvaart; iedereen kan en mag om hulp bij het rouwen vragen.

Zes tot acht weken na een uitvaart neemt de contactpersoon van de Werkgroep rouwondersteuning contact op en informeert naar de behoefte. Maar u kunt ook zelf contact zoeken. Zolang als nodig en/of gewenst bieden wij u deze zorg-voor-elkaar aan.